NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ IGÉNYLÉSE

Nyugdíja írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: igénybejelentő lapon) kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető formátumban megtalálhatók az ONYF honlapján.

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.
Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat, továbbá egészségi állapoton alapuló ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE