NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ ELISMERÉSE

A szolgálati idő elismerési kérelmet 2013. január 1-jétől felváltotta a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás melynek az a célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyról, keresetről, jövedelemről az érdekelt személy tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen teljes körű nyilvántartásba vétele.

Az adategyeztetési eljárás további célja az esetlegesen hiányos, téves adatok javítása, törlése, beszerzése.

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
A hivatalból történő eljárás megindítására először az 1955 és 1959 között születettek körében kerül sor 2014. december 31. napjáig.
Az 1960-ban, vagy ezután születettek hivatalból történő adategyeztetési eljárásai 2015. január 1-jével ötéves korcsoportonként kezdődnek. Az eljárás egy határozattal zárul, amelynek jogerőre emelkedésével az adatok egy végleges adatbázisba kerülnek.

Az eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kimutatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyt, megszerzett szolgálati időt, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyugdíjjárulék-köteles keresetet, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat is.
A kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tehet a biztosított a nyugdíjbiztosítási szerv felé a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, melynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, egyéb szervet.
Az eljárás határozattal zárul. A határozat ellen - az általános szabályok szerint - a biztosított jogorvoslat lehetőséggel élhet.
Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv vezetője indokolt esetben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthat.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE