NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ FOLYÓSÍTÁSA

A saját jogú és a hozzátartozói nyugdíj a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjfolyósító törzsszám alatt folyósítja.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megállapított nyugdíj folyósítását – a határozat vele való közlését követő tíz munkanapon belül –

  • pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,

  • EGT-állam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,

  • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy

  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történő utalással

teljesíti.

A nyugdíjat havonta, forintban kell folyósítani, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

A nyugdíjak folyósítási rendje szerint a bankszámlával rendelkezők egyenlegében legkésőbb minden hónap 12. napjáig megjelenik a nyugdíj. Aki készpénzben kapja a nyugdíját, annak az úgynevezett postai kifizetési naptárban meghatározott napon viszi ki a postás.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE