NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ JOGOSULTSÁGI IDŐ

Jogosultsági időnek minősül
- a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint
- terhességi-gyermekágyi segély (2015. január 1-től csecsemőgondozási díj),
- gyermekgondozási díjban,
- gyermekgondozási segélyben,
- gyermeknevelési támogatásban
- a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel vagy
- ezekkel egy tekintet alá eső, 1998.január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.

A jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában 5 gyermeket nevelt - 1 évvel, minden további gyermek esetén további 1-1 évvel, de összesen legfeljebb 7 évvel csökken.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE