NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

A BLOG A TOVÁBBIAKBAN NEM FRISSÜL, AZ ÚJ INFORMÁCIÓK AZ ALÁBBI HELYEKEN LESZNEK ELÉRHETŐK:

https://cegvezetoknek.hu/index.html oldal alján

és

https://facebook.com/cegvezetoknek.hu

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAIRA JOGOSULT

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt;
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül.

KIVÉTELES ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE

A kivételes rokkantsági ellátás havi összege
- egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel az alapösszeg 45%-ának (45.705,- Ft) 65%-a, azaz 29.710,- Ft

- kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható az alapösszege 50%-ának (50.780,- Ft) 65%-a 33.010,- Ft
- egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, az alapösszeg 55%-ának (55.860,- Ft) 65%-a 36.310,- Ft.

 


 

NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS ADÓZÁSA 2019

Jelentősen változtak a nyugdíjas foglalkoztatásának a közterhei. Itt kiszámolhatja, hogy mennyivel jár jobban: https://cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

2019-BEN ÍGY CSÖKKENTHETI LAKÁSHITELE TÖRLESZTÉSÉT HAVI 3.300 FORINTTAL!
Részletek:
https://cegvezetoknek.hu/index.html

 

 

 

 

SAJÁT JOGÚ NYUGDÍJAS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA

2019. január 1-jétől a munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas személyre nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, és – a munkaviszonyára tekintettel – mentesül a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, valamint a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól.


A foglalkoztatónak az érintett személyek biztosítási jogviszonyának megszűnését 8 napon belül a 19T1041-es számú adatlapon az állami adó- és vámhatóság felé be kell jelenteni.

 


 

NYUGDÍJ – EGYSZERI SEGÉLY

A nyugdíjban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, egyszeri segély adható.

Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
- a 75 000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 85 000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.
Rendkívül indokolt esetben a Magyar Államkincstár Központ a feltételek hiányában is engedélyezheti az egyszeri segély megállapítását.

A Magyar Államkincstár Központ rendkívül indokolt esetben a meghatározott összeghatárt meghaladó jövedelemmel rendelkező nyugdíjas részére is engedélyezheti az egyszeri segély méltányosságból történő kifizetését.

Kis István üzleti tanácsadó

 

 

 

 

NYUGDÍJPRÉMIUM 2018

Novemberben érkezik a nyugdíjprémium.
Minden nyugdíjas, akinek eléri a 80 ezer forintot a nyugdíja, az a maximális 18 ezer forintra számíthat. Tehát a maximális összeget kapják az átlagnyugdíjjal (130 ezer forint) rendelkezők is.
A 80 ezer forint alatti nyugdíjnál a nyugdíjprémium összege arányosan csökken.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ