NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ - https://cegvezetoknek.hu/index.html

NYUGDÍJ, NYUGDÍJKORHATÁR, ÖREGSÉGI NYUGDÍJ


NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ 40 ÉV FELETT

2019. március 09. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

A 40 év szolgálati idő felett minden további szolgálati év 2,0 %-os többletet biztosít az ún. nyugdíjskálán. Pl. 42 év esetén a megállapított nyugdíj, 84 %-a a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek. Nyugdíj anyag letöltése: https://cegvezetoknek.hu/index.html  

Tovább

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ SZÁMÍTÁSA

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, tehát aki egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban áll, több munkáltatónál is dolgozik, az sem szerezhet egy év alatt 365 napnál több szolgálati időt. A részmunkaidő esetén akkor kell arányosítani kell a szolgálati időt, ha a…

Tovább

NYUGDÍJ - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TAGJA

A szociális szövetkezet esetében a személyes közreműködés sajátos formája a tagi munkavégzés. A szociális szövetkezet tagja nem minősül biztosítottnak, de a tag – kivéve a jogviszony szünetelésének időtartamát – egészségügyi szolgáltatásra jogosult, és a szövetkezet a tag után egészségügyi…

Tovább

KORHATÁR ELŐTTI NYUGDÍJ ÖSSZEGE

Közlemény a korhatár előtti ellátások összegének 2016. évi csökkentett Szja változásával kapcsolatban. A 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében a szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak a 2011. decemberben járó szolgálati nyugdíj…

Tovább

NYUGDÍJ FOLYÓSÍTÁSA, NYUGDÍJ FIZETÉSE

A saját jogú és a hozzátartozói nyugellátás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) nyugdíjfolyósító törzsszám alatt folyósítja. A nyugdíjat havonta, forintban kell folyósítani, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították, a jogosultság megszűnésének…

Tovább

NYUGDÍJ - ARÁNYOS SZOLGÁLATI IDŐ

Ha a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében az adott munkakörre irányadó jogszabályban meghatározott munkaidőnél rövidebb munkaidőben dolgozik és nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, akkor a nyugdíj mértékének meghatározásához…

Tovább

JÁRULÉKALAPOT KÉPEZŐ JÖVEDELEM

Járulékalapot képező jövedelem:- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, ideértve az Szja törvényben szabályozott kis…

Tovább

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ – FŐISKOLA, EGYETEM

Nyugdíj szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét. Az…

Tovább